Zdjęcie portretowe: Krzysztof DylKrzysztof Dyl - wykonujący obowiązki Prezesa Zastępca Prezesa 

Od 31 maja 2020 r. wskazany przez Prezesa Rady Ministrów do wykonywania obowiązków Prezesa UKE.

25 lutego 2016 r. powołany przez Ministra Cyfryzacji na zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Menedżer  z wieloletnim stażem w urzędach regulacyjnych. Zwolennik aktywnej roli regulatora rynku w zakresie wdrażania innowacyjności i dialogu z jego uczestnikami. Propagator idei równego dostępu do usług oraz ograniczenia wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.

W latach  2012-2016 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Pod jego kierownictwem UTK uzyskał w 2015 r. Godło i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. W tym samym roku strona internetowa UTK otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Strona internetowa bez barier” dla serwisu najlepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie cyfrowe. W latach 2015–2016 r. wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG RAIL).

W 2006 mianowany na stanowisko wiceprezesa UKE ds. telekomunikacyjnych i pocztowych. Jeden z architektów demonopolizacji rynku szerokopasmowego internetu w Polsce.

Współtwórca porozumienia regulacyjnego pomiędzy operatorem zasiedziałym a UKE. Tworzył politykę regulacyjną ds. stawek międzyoperatorskich na rynku stacjonarnym i mobilnym oraz opracowywał i wdrażał koncepcje rozliczeń międzyoperatorskich na rynku mobilnym oraz ofert ramowych dla operatorów o znaczących pozycjach rynkowych.

W latach 2001–2006 pracownik Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), a następnie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), przekształconego w 2006 r. w Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Od 2000 r. pracownik  Ministerstwa Łączności. Współtwórca przyjętego w 2001 r. programu „ePolska – strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Były członek zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju kraju w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, magister inżynier Elektroniki i Telekomunikacji.

Kontakt

Powrót na listę aktualności