Konsument

Naszym priorytetem jest ochrona interesów konsumentów. Dbamy, aby usługi, z których korzystają były oferowane w dobrej jakości i po przystępnej cenie.


Podnosimy świadomość konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków. Wspieramy wzrost kompetencji Polaków w obszarze korzystania z technologii cyfrowych. Staramy się, aby usługi telekomunikacyjne były dopasowane do potrzeb klientów.

Zapewniamy konsumentom prostsze dochodzenie praw i ochronę w relacjach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Zapraszamy na stronę Centrum Informacji Konsumenckiej. Znajdziecie tam m.in. porady, filmy edukacyjne, wzory dokumentów.