O nas

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.

 

Do głównych zadań Prezesa UKE należy:

  • analiza, regulacja i kontrola rynku telekomunikacyjnego,
  • gospodarka zasobami  częstotliwości,
  • gospodarka zasobami numeracji telefonicznej,
  • kontrola spełniania wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej,
  • analiza, regulacja i kontrola rynku pocztowego.

Prezes UKE jest organem prawnie odrębnym i niezależnym. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja trwa 5 lat.

Misją Prezesa UKE

jest zapewnianie obywatelom dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych na rozwijającym się rynku oraz w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym.

Wizją Prezesa UKE

jest pełnienie roli obiektywnego, merytorycznego oraz wiarygodnego moderatora rozwoju rynku, działającego ze zrozumieniem potrzeb społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw.