PAR (1991-2000)

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna została utworzona w 1991 roku w miejsce zlikwidowanej Państwowej Inspekcji Radiowej. Podlegała Ministerstwu Łączności, a jej pracami kierował mianowany przez ministra Prezes. 

PAR powołano do kontroli, planowania i koordynacji wykorzystania częstotliwości - zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Do jej zadań należało m.in. zapewnienie niezbędnych przydziałów częstotliwości, eliminowanie zakłóceń radioelektrycznych, rejestrowanie i analizowanie zgłoszonych wniosków na częstotliwości radiowe oraz kontrola sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych. Agencja przeprowadzała też egzaminy oraz wydawała świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych w radiowej służbie lotniczej i morskiej, a także w radiowej służbie amatorskiej. 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna działała równolegle z utworzoną w 1991 roku Państwową Inspekcją Telekomunikacyjną (1991-1995) oraz utworzoną w 1995 roku Państwową Inspekcją Telekomunikacyjną i Pocztową. Urzędy te nie były organami regulacyjnymi, a pełniły jedynie funkcje kontrolne. 

W struktury PAR włączona została wybudowana w Boruczy Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych jako jednostka kontroli widma radiowego. W 1998 roku podjęto decyzję o budowie w sąsiedztwie CSKER laboratorium pomiarowego wyposażonego w największą w owym czasie w Europie Wschodniej komorę bezechową i odkryte pole pomiarowe ze stołem obrotowym. Budynek laboratoryjny oddano do użytku 2 października 2000 roku.

PAR została zlikwidowana w 2000 roku.

Prezesami PAR byli: Marek Rusin, Benedykt Wojtyński, Krzysztof Kwiecień, Jerzy Niepsuj i Adam Antoni Kornatowski.

Prezes PAR Krzysztof Kwiecień przy stanowisku pomiarowym

Medal okolicznościowy na pięciolecie istnienia PAR

Budowa komory bezechowej CSKER, 1999 rok