PIR (1968-1990)

Państwowa Inspekcja Radiowa została utworzona w 1968 roku uchwałą Rady Ministrów. Składała się z Głównego Inspektoratu z siedzibą w Warszawie i 17 Okręgowych Inspektoratów działających w miastach wojewódzkich, na czele których stali okręgowi inspektorzy. Pracami kierował Główny Inspektor powołany przez Ministra Łączności.

PIR posiadała pełną informację o pokryciu kraju programami radiowymi i telewizyjnymi oraz bazę planowania inwestycji w nowe ośrodki nadawcze.

Do jej zadań należało m.in. kontrolowanie emisji radiowych, gospodarowanie widmem częstotliwości oraz ochrona środowiska naturalnego, w tym pomiary i badania silnych pól elektromagnetycznych, a także ochrona przed szkodliwym promieniowaniem niejonizującym. PIR organizowała akcje pomiarowe, tzw. akcje 3000 punktów, które miały na celu ocenę pokrycia kraju programami radiofonicznymi i telewizyjnymi. Obszar państwa został „podzielony” na kwadraty o boku 10 km, w których przeprowadzano pomiary natężenia pola elektromagnetycznego oraz obserwacje jakości odbioru stacji dyfuzyjnych.

W celu lepszego wypełniania zadań PIR, postanowiono zbudować Centralną Stację Kontroli Emisji Radiowych. Jako lokalizację wybrano Poręby Leśne (po zmianie podziału administracyjnego Polski od 1 stycznia 1999 roku - Borucza). O tej lokalizacji zadecydowało sąsiedztwo obiektu nasłuchowego wyposażonego w pola antenowe na zakres fal długich, średnich i krótkich, a także niski poziom tła radiowego i stosunkowo niewielka odległość od Warszawy. CSKER powstała jako kompleks, w którego skład wchodził budynek stacji z umieszczoną na nim wieżą stalową o wysokości około 34 m i kilka anten rozproszonych w otaczającym stację lesie. Obiekt budowano od lipca 1971 roku do maja 1974 roku.

13 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, PIR została zobowiązana do deponowania zezwoleń i urządzeń radiokomunikacyjnych, z których korzystały osoby fizyczne. Państwowa Inspekcja Radiowa została zlikwidowana w 1990 roku. Jej kompetencje przejęła Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna.

Głównymi Inspektorami w PIR byli: Jerzy Ziółkowski, Halina Smoleńska, Janusz Kochański, Władysław Urbański i Krzysztof Kwiecień.

Pracownik PIR na tle służbowego samochodu realizujący pomiary promieniowań na częstotliwościach harmonicznych od nadajników RTCN na Świętym Krzyżu (punkt pomiarowy w miejscowości Brody).

Pomiary promieniowań na częstotliwościach harmonicznych od nadajników RTCN na Świętym Krzyżu (punkt pomiarowy w miejscowości Brody).

Mikrowoltomierz selektywny typu STV-401 na biurku

Mikrowoltomierz selektywny typu STV-401 (podstawowy przyrząd używany w PIR do pomiarów poziomów sygnałów oraz lokalizacji źródeł zakłóceń).

Regały magazynowe z przyrządami pomiarowymi

Przyrządy pomiarowe w laboratorium

Stanowisko kontroli sygnału TV - widok biurka z urządzeniami i monitorami tv

Stanowisko kontroli sygnału TV

Budowa Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych - widok fundamentów oraz pierwszej kondygnacji budynku

Budowa Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych

Pliki do pobrania