Siedziba UKE w Warszawie

Jak aplikować do UKE?

Aktualne oferty pracy oraz wyniki naborów znajdziesz w odpowiedniej zakładce w naszym Biuletynie Informacji Publicznej

No dobrze, ale czym jest UKE? 

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest regulatorem rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP. Zapewnia dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych na rynku krajowym oraz w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym. Pełni rolę obiektywnego, merytorycznego i wiarygodnego moderatora rozwoju rynku, działając ze zrozumieniem potrzeb społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw.

Jakie są obszary działalności UKE?

Urząd Komunikacji Elektronicznej jako regulator rynku telekomunikacyjnego i pocztowego realizuje zadania z zakresu:

  • regulacji analizy, kontroli i ochrony praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym,
  • regulacji analizy, kontroli i ochrony praw konsumenta na rynku pocztowym,
  • gospodarki zasobami częstotliwości,
  • gospodarki zasobami numeracji telefonicznej,
  • kontroli spełniania wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

Gdzie mieści się UKE?

Centrala UKE znajduje się w Warszawie, oprócz tego Urząd ma swoje delegatury we wszystkich województwach. Nabory na stanowiska pracy prowadzimy nie tylko do centrali, ale także do delegatur.

Co możemy Ci zaoferować?

Czym możesz zajmować się w UKE?

Odpowiedź na to pytanie zależy od departamentu, do którego będziesz aplikować. Aby dowiedzieć się, do której naszej jednostki pasujesz najbardziej pod kątem wiedzy i umiejętności, wypełnij ankietę:
 

W Departamencie Techniki poznasz działanie systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), będziesz zajmował się regulacją i zasadami dotyczącymi gospodarki zasobami numeracji w Polsce i na świecie.

 

W Departamencie Kontroli poznasz pracę w laboratorium badawczym akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, będziesz wykonywał badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń radiowych i urządzeń podlegających rozporządzeniom ekoprojektu i etykietowania.

W Departamencie Częstotliwości będziesz tworzył regulacje oraz zasady przydzielania i zarządzania zasobami częstotliwości, będziesz analizował możliwości współistnienia różnych systemów radiowych oraz wdrażania nowych technologii, m.in. 5G.

W Departamencie Strategii i Analiz rozwiniesz kompetencje w obszarze narzędzi analitycznych, w tym narzędzia GIS, będziesz analizował dane dotyczące infrastruktury szerokopasmowej, rynku telekomunikacyjnego, a także będziesz monitorował proces innowacji i prognozował trendy w branży telekomunikacyjnej.

 

W Departamencie Polityki Konsumenckiej będziesz zajmiesz się projektowaniem i tworzeniem kampanii edukacyjnych UKE, staniesz się ekspertem w dziedzinie praw i obowiązków konsumentów oraz wesprzesz Centrum Informacji Konsumenckiej.
 

W Departamencie Regulacji zajmiesz się prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawem telekomunikacyjnym, będziesz analizował materiały dowodowe na potrzeby wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego spraw oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia,

W Departamencie Prawnym poszerzysz wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, zajmiesz się bieżącymi sprawami z zakresu obsługi prawnej, postępowań sądowych i legislacji.

W Burze Dyrektora Generalnego zajmiesz się opracowywaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych, rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków.

Dołącz do nas!

A więcej na temat pracy w służbie cywilnej przeczytasz na stronach Serwisu Służby Cywilnej