Biznes

Wspieramy rozwój infrastruktury i usług oraz efektywne regulacje rynku. Tworzymy nowe modele wykorzystania sieci telekomunikacyjnej.

Rozumiejąc potrzeby rynku, budujemy środowisko sprzyjające inwestycjom w infrastrukturę szerokopasmową. Wyznaczamy obszary wymagające naszej interwencji oraz wspieramy innowacje. Dbamy o poprawę efektywności zarządzania częstotliwościami.

Wspieramy rozwój e-commerce na rynku pocztowym, prowadzimy dialog z podmiotami rynku w celu wypracowania modelów współpracy. 

Budujemy przyjazny Urząd. W ramach projektu UKE 3.0 przekształcamy się w nowoczesną organizację, działającą według najlepszych standardów.

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziecie tam więcej informacji.