Departamenty i Biura

  • Biuro Informatyki rozwiń element

    Odpowiadamy za utrzymywanie infrastruktury, bezpieczeństwo oraz ciągłość działania systemów informatycznych UKE. Zapewniamy pracownikom wsparcie techniczne w codziennej pracy. Koordynujemy koncepcję, budowę i rozwój systemów w Urzędzie.