Departamenty i Biura

  • Departament Prawny rozwiń element

    Świadczymy pomoc prawną Prezesowi UKE i komórkom organizacyjnym Urzędu oraz opiniujemy  projekty aktów normatywnych, dotyczących zakresu działania UKE. Reprezentujemy Prezesa UKE w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami administracji.

    Więcej

    Kontakt