Departamenty i Biura

  • Departament Prawny rozwiń element

    Świadczymy pomoc prawną, tworzymy i opiniujemy projekty aktów normatywnych, w tym regulacji implementujących przepisy prawa UE. Reprezentujemy Prezesa UKE w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami administracji.