Delegatury

Mapa Polski z podziałem na województwa

Reprezentujemy Prezesa UKE we wszystkich regionach Polski. Wpieramy konsumentów, kontrolujemy działania przedsiębiorców.

Podejmujemy interwencje w sprawach abonentów. Prowadzimy postępowania w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów. Poprzez realizowane przez nas kampanie informacyjno-edukacyjne pomagamy konsumentom świadomie korzystać z usług.

Monitorujemy widmo częstotliwości. Eliminujemy zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego. Weryfikujemy skuteczność regulacji rynków, kontrolując prowadzoną działalność telekomunikacyjną i pocztową przedsiębiorców. Oceniamy zgodność wyrobów elektronicznych i elektrycznych wprowadzanych do obrotu.

Więcej

Skontaktuj się z nami w swoim województwie