Aktualności

 • Kolejny nabór w ramach POPC

  14 listopada 2017

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został ogłoszony trzeci nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Więcej o: Kolejny nabór w ramach POPC

 • Kontrola laptopów i notebooków

  30 października 2017

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, bierze pod uwagę zmieniające się trendy oraz szczególnie przygląda się wyrobom z tych segmentów rynku elektroniki, które podlegają największym zmianom. Więcej o: Kontrola laptopów i notebooków

 • Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

  17 października 2017

  Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usług wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”. Więcej o: Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

 • Konsultacje projektów decyzji regulacyjnych Prezesa UKE w sprawie EmiTel sp. z o.o.

  29 września 2017

  Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji regulacyjnych dotyczących: Więcej o: Konsultacje projektów decyzji regulacyjnych Prezesa UKE w sprawie EmiTel sp. z o.o.

 • Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

  21 września 2017

  Prezes UKE zakończył analizę stanowisk przesłanych w konsultacjach społecznych. Łącznie podmioty zgłosiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu zagadnień. Więcej o: Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

 • Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych

  20 września 2017

  Urządzenia radiowe, wobec których w Unii Europejskiej istnieją ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu, oddawania do użytku lub które wymagają uzyskania pozwolenia na używanie, stanowią urządzenia klasy 2. Informacje o powyższych ograniczeniach powinny zostać podane do publicznej wiadomości. Więcej o: Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych

 • Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz

  18 września 2017

  15 września 2017 r. Prezes UKE wznowił postępowanie administracyjne zakończone przyznaniem na rzecz spółek CenterNet S.A. oraz Mobyland sp. z o.o. (obecnie: Aero 2 sp. z o.o.) rezerwacji częstotliwości z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz w oparciu o wyniki przetargu na te częstotliwości. Więcej o: Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz

 • Strategia Prezesa UKE w latach 2017-2021

  23 sierpnia 2017

  Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021 definiują kluczowe obszary aktywności Regulatora obecnej kadencji. Więcej o: Strategia Prezesa UKE w latach 2017-2021