Widok męskich dłoni na klawiaturze laptopa

Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji w zakresie otwartego internetu

Wszyscy dostawcy internetu przystosowali swoje oferty do unijnego Rozporządzenia w zakresie dostępu do otwartego internetu – wynika ze sprawozdania Prezesa UKE. Istnieją jednak kwestie, które będą wymagały dalszej weryfikacji.

Analiza przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 obejmuje okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r.

Przyjrzeliśmy się przede wszystkim praktykom handlowym oraz środkom zarządzania ruchem stosowanym przez dostawców internetu.

Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że dostawcy usługi dostępu do sieci stosują przejrzyste procedury rozpatrywania skarg abonenckich oraz wprowadzili do dokumentów umownych zmiany wymagane przez Rozporządzenie. Jednak te zmiany, szczególnie w zakresie informacji o prędkości oferowanych usług, nie zostały wprowadzone w sposób jednolity. Kwestia ta będzie objęta dalszą weryfikacją przez UKE. Dostawcy dostępu do internetu świadczą też usługi specjalistyczne tj. wymagające określonego poziomu jakości, jakiego nie można zapewnić przy pomocy usługi dostępu do internetu świadczonej w jakości best effort. Będziemy sprawdzać, czy uwarunkowania świadczenia usług specjalistycznych oraz samo realizowanie takich usług jest zgodne z wymaganiami Rozporządzenia. Analizie poddawana zostaje też kwestia tzw. oferty zero rating. Dostawcy internetu posiadają w portfolio swoich usług oferty, w ramach których dostęp do niektórych rodzajów treści jest objęty stawką zerową, analizy wymagają jednak m.in. oferty, w ramach których mechanizm stawki zerowej funkcjonuje również po przekroczeniu wskazanych w umowie abonamentowych limitów pakietów danych.

Jednym z priorytetów zapisanych w Strategii Prezesa UKE, jest wspieranie użytkowników końcowych oraz tworzenie warunków rynkowych sprzyjających podnoszeniu jakości usług telekomunikacyjnych. Dążąc do realizacji tych celów, pod koniec 2018 roku planujemy udostępnić użytkownikom końcowym certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do internetu. Narzędzie umożliwi wykonanie pomiaru, w celu sprawdzenia czy jakość dostarczanej usługi odpowiada warunkom określonym w umowie.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Pliki do pobrania