Aktualności

 • Badanie konsumenckie dzieci i rodziców 2019

  13 stycznia 2020

  Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród dzieci i ich rodziców, pokazującego sposób korzystania przez najmłodszych z usług telekomunikacyjnych. Więcej o: Badanie konsumenckie dzieci i rodziców 2019

 • Projekty UKE nominowane w WSIS Prizes 2020

  23 grudnia 2019

  Projekt „Certyfikuj – weryfikuj. Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu” oraz „Mind the sign”zostały nominowane w konkursie WSIS Prizes 2020 organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Zachęcamy do głosowania na nasze inicjatywy, Więcej o: Projekty UKE nominowane w WSIS Prizes 2020

 • Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

  18 grudnia 2019

  Przedstawiamy wyniki po roku działania Więcej o: Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

 • Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych

  17 grudnia 2019

  Zgodnie z art. 75 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Komisja Europejska przygotowuje akt delegowany ustanawiający ogólnounijne stawki za zakańczanie połączeń stacjonarnych i komórkowych (Eurorates). Więcej o: Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych

 • Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

  13 grudnia 2019

  11 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2116 z 28 listopada 2019 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1979[1], które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Więcej o: Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 • Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

  11 grudnia 2019

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Więcej o: Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

 • Klikam z głową #keepCTRL – nowa kampania edukacyjna UKE

  10 grudnia 2019

  Przemoc, hejt, patostream, sexting - to tylko część zjawisk, z jakimi dzisiejsza młodzież styka się korzystając z internetu. Dlatego ruszamy z nowym projektem edukacyjnym Klikam z głową #keepCTRL, w ramach którego będziemy ostrzegać dzieci i ich opiekunów przed niebezpiecznymi zjawiskami w sieci i uczyć jak odpowiedzialnie Więcej o: Klikam z głową #keepCTRL – nowa kampania edukacyjna UKE

 • Rusza postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

  09 grudnia 2019

  9 grudnia br. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Więcej o: Rusza postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G