Aktualności

 • Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej

  28 stycznia 2020

  22 stycznia wydaliśmy decyzje regulacyjne określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury kablowej w budynkach mieszkalnych. Zwiększy to konkurencję między operatorami oraz ułatwi dostęp konsumentów do usług telekomunikacyjnych. Więcej o: Kolejny etap regulacji - zapewnienie dostępu do infrastruktury kablowej

 • Postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

  27 stycznia 2020

  27 stycznia br. rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Więcej o: Postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

 • Kupując telewizor, sprawdź jego parametry

  20 stycznia 2020

  Zbliża się zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Kupując nowy telewizor warto upewnić się, że będzie on w stanie poprawnie odbierać treści nadawane w standardzie DVB-T2/HEVC.   Więcej o: Kupując telewizor, sprawdź jego parametry

 • Badanie konsumenckie dzieci i rodziców 2019

  13 stycznia 2020

  Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród dzieci i ich rodziców, pokazującego sposób korzystania przez najmłodszych z usług telekomunikacyjnych. Więcej o: Badanie konsumenckie dzieci i rodziców 2019

 • Projekty UKE nominowane w WSIS Prizes 2020

  23 grudnia 2019

  Projekt „Certyfikuj – weryfikuj. Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu” oraz „Mind the sign”zostały nominowane w konkursie WSIS Prizes 2020 organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Zachęcamy do głosowania na nasze inicjatywy, Więcej o: Projekty UKE nominowane w WSIS Prizes 2020

 • Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

  18 grudnia 2019

  Przedstawiamy wyniki po roku działania Więcej o: Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

 • Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych

  17 grudnia 2019

  Zgodnie z art. 75 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Komisja Europejska przygotowuje akt delegowany ustanawiający ogólnounijne stawki za zakańczanie połączeń stacjonarnych i komórkowych (Eurorates). Więcej o: Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych

 • Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

  13 grudnia 2019

  11 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2116 z 28 listopada 2019 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1979[1], które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Więcej o: Rozporządzenie wykonawcze w sprawie średniej ważonej MTR opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej