Aktualności

 • Usługa e-sprawozdawczości dla przedsiębiorców dostępna na platformie PUE

  03 stycznia 2019

  W związku ze zmianą art. 7 ustawy Prawa telekomunikacyjnego weszły w życie nowe zasady sprawozdawczości. Od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zobowiązany do wypełnienia formularza online dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych UKE (PUE). Więcej o: Usługa e-sprawozdawczości dla przedsiębiorców dostępna na platformie PUE

 • Prezes UKE nałożył kary na 4Carriers sp. z o.o. za podmianę numerów telefonicznych zagranicznych na krajowe

  03 stycznia 2019

  Prezes UKE stwierdził, że 4Carriers tranzytując połączenia telekomunikacyjne z zagranicy systematycznie dokonywała zamiany, z zagranicznych na krajowe (np. +44 na +48), oznaczeń numerów inicjujących połączenia wykorzystując do tego numerację krajową przyznaną innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Więcej o: Prezes UKE nałożył kary na 4Carriers sp. z o.o. za podmianę numerów telefonicznych zagranicznych na krajowe

 • Warsztaty BEREC

  02 stycznia 2019

  29 stycznia 2019 r. w Brukseli odbędą się warsztaty organizowane przez BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) mające na celu jest omówienie przepisów dotyczących komunikacji wewnątrzunijnej, wynikających ze zmienionego rozporządzenia (UE) 2015/2120. Więcej o: Warsztaty BEREC

 • Warsztaty dot. zmian w zakresie rocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  21 grudnia 2018

  UKE organizuje serię warsztatów w związku ze zmianami w zakresie rocznej sprawozdawczości. Więcej o: Warsztaty dot. zmian w zakresie rocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Prezes UKE nałożył karę na Orange Polska S.A. za niewykonywanie Decyzji zatwierdzającej Ofertę SOR

  20 grudnia 2018

  Prezes UKE stwierdził, że Orange Polska S.A. nie wypełniała obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych, co naruszało przepisy Prawa telekomunikacyjnego. Na Orange Polska S.A. nałożono karę w wysokości 11 mln zł. Więcej o: Prezes UKE nałożył karę na Orange Polska S.A. za niewykonywanie Decyzji zatwierdzającej Ofertę SOR

 • Prezes UKE nałożył karę na P4 sp. z o. o. za nieutrwalenie oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy

  18 grudnia 2018

  Prezes UKE stwierdził, że P4 sp. z o.o. nie wypełniła obowiązku utrwalenia oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy dokonanych telefonicznie. Za to naruszenie na P4 sp. z o.o. nałożono karę w wysokości 10 000 zł. Więcej o: Prezes UKE nałożył karę na P4 sp. z o. o. za nieutrwalenie oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy

 • Europejski kodeks łączności elektronicznej i rozporządzenie BEREC opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 

  17 grudnia 2018

  Więcej o: Europejski kodeks łączności elektronicznej i rozporządzenie BEREC opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 

 • Badania dostępności stron i aplikacji mobilnych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych

  14 grudnia 2018

  Badania miały na celu ocenę stanu dostosowania stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych dla potrzeb osób, objętych ryzykiem wykluczenia społecznego. Więcej o: Badania dostępności stron i aplikacji mobilnych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych