Aktualności

 • Spotkanie Stowarzyszeń Regulacyjnych podczas GSR-20 z udziałem EaPeReg

  31 sierpnia 2020

  W tym roku Spotkanie Stowarzyszeń Regulacyjnych odbyło się w formie wideokonferencji 31 sierpnia 2020 r. podczas XX Światowego Sympozjum dla Regulatorów (GSR-20). Spotkaniu Stowarzyszeń Regulacyjnych przewodniczył Michel van Bellinghen, przewodniczący BEREC w 2021 roku. Więcej o: Spotkanie Stowarzyszeń Regulacyjnych podczas GSR-20 z udziałem EaPeReg

 • Konsultacje projektu modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

  28 sierpnia 2020

  Trwają konsultacje projektu modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu Więcej o: Konsultacje projektu modelu wymiany informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

 • Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

  28 sierpnia 2020

  Rada Ministrów wydała wczoraj nowe rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Więcej o: Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • ENISA bada zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE

  31 lipca 2020

  ENISA rozpoczęła badanie identyfikujące zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE. Więcej o: ENISA bada zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE

 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 r.

  31 lipca 2020

  Jak zmienił się polski rynek telekomunikacyjny w 2019 roku? Zapraszamy do zapoznania się z raportem UKE. Więcej o: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 r.

 • Wymiana informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

  28 lipca 2020

  Trwają prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu, w przypadku zmiany dostawy usługi. Więcej o: Wymiana informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

 • Konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

  20 lipca 2020

  Prezes UKE zwraca się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych. Więcej o: Konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

 • Konsultacje KE dotyczące dyrektywy pocztowej

  16 lipca 2020

  Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy o usługach pocztowych, które potrwają do 9 listopada 2020 r. Więcej o: Konsultacje KE dotyczące dyrektywy pocztowej