Aktualności

 • Obowiązek wpłat na rzecz PISF

  20 września 2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Więcej o: Obowiązek wpłat na rzecz PISF

 • Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów

  18 września 2023

  Informujemy, że do Prezesa UKE wpłynął wniosek Stoen Operator sp. z o.o. (dalej „Stoen”) o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182, określającą „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen linii niskiego i średniego napięcia”. Więcej o: Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów

 • Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

  11 września 2023

  Cztery podmioty, które złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 czerwca 2023 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz zostały zakwalifikowane do etapu II aukcji. Więcej o: Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

 • Warsztaty on-line - test Margin Squeeze

  07 września 2023

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zaprasza przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego na warsztaty on-line, które odbędą się 19 września 2023 r. w godzinach 11.00-14.00. Więcej o: Warsztaty on-line - test Margin Squeeze

 • Zaproszenie do udziału w kwestionariuszu BEREC IP-IC

  04 września 2023

  BEREC przygotowuje "Raport na temat ekosystemu wzajemnych połączeń IP" zgodnie programem prac BEREC na 2023 r Raport będzie aktualizacją "Raportu BEREC w sprawie praktyk w zakresie połączeń międzysieciowych IP w kontekście neutralności sieci" opublikowanego w 2017 r. Więcej o: Zaproszenie do udziału w kwestionariuszu BEREC IP-IC

 • Lista uczestników aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

  09 sierpnia 2023

  Cztery podmioty złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 czerwca 2023 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Więcej o: Lista uczestników aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

 • Przenoszenie numerów w II kwartale 2023 roku

  17 lipca 2023

  W sieciach mobilnych w II kwartale 2023 roku przeniesiono ponad 350 tys. numerów, a w sieciach stacjonarnych blisko 50 tys. – wynika z najnowszych raportów przenoszenia numerów udostępnionych przez Prezesa UKE. Więcej o: Przenoszenie numerów w II kwartale 2023 roku

 • Prezes UKE na Radzie ITU

  11 lipca 2023

  Prezes UKE dr inż. Jacek Oko, jako przedstawiciel Polski, wystąpił na Sesji Wysokiego Szczebla dotyczącej „Zapewnienia uniwersalnej łączności dla wszystkich”. Sesja ta odbyła się w Genewie w  ramach Rady Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej( ITU), w której Polska jest członkiem od ponad 100 lat. Więcej o: Prezes UKE na Radzie ITU