Aktualności

 • Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe

  08 marca 2019

  Od początku 2019 roku Prezes UKE Marcin Cichy pełni funkcję wiceprzewodniczącego BEREC i zgodnie z ustaleniami sprawuje nadzór nad grupami roboczymi BEREC ds. roamingu, ram regulacyjnych oraz ewolucji sieci bezprzewodowych. Więcej o: Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe

 • Konsultacje arkusza monitorowania Intra-EU

  06 marca 2019

  W ramach prac nad wdrożeniem regulacji połączeń wewnątrzunijnych przedstawiamy do konsultacji kwestionariusz mający służyć w przyszłości do monitoringu tej usługi. Więcej o: Konsultacje arkusza monitorowania Intra-EU

 • Zmiana przepisów o przenośności numerów

  01 marca 2019

  Uproszczenie zmiany i przeniesienia numeru dzięki możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i dokumentowej, a także ograniczenie sytuacje, w których abonenci nie są świadomi konsekwencji przeniesienia numeru i rozwiązania umowy przed upływem terminu – to najważniejsze zmiany, jakie przyniesie rozporządzenie wchodzące w życie 1 marca. Więcej o: Zmiana przepisów o przenośności numerów

 • Prezes UKE nałożył karę na Netia S.A. w wysokości 100 tys. zł

  01 marca 2019

  Prezes UKE nałożył karę za uniemożliwienie XL Telekom korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów, o którym mowa w art. 71 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. Więcej o: Prezes UKE nałożył karę na Netia S.A. w wysokości 100 tys. zł

 • UKE przygotował Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

  28 lutego 2019

  Przygotowany przesz UKE atlas pozwala w szczególności władzom samorządowym znaleźć informacje o infrastrukturze szerokopasmowej – już istniejącej i tej, która powstanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej o: UKE przygotował Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

 • Warsztaty dla Beneficjentów POPC

  26 lutego 2019

  Problematyka związana z dostępem hurtowym do infrastruktury budowanej ze środków POPC, możliwości finansowania przedsięwzięć POPC, prezentacja narzędzia służącego przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC to główne zagadnienia warsztatów. Więcej o: Warsztaty dla Beneficjentów POPC

 • Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG

  22 lutego 2019

  Zapraszamy do konsultacji dotyczących prowadzonego przez Komisję Europejską projektu „Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG”. Więcej o: Ocena kosztów świadczenia usług telefonii mobilnej w krajach UE/EOG

 • Warsztaty dot. zmian w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 Pt

  21 lutego 2019

  Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za coroczny obowiązek sprawozdawczy w swojej firmie na ostatnie warsztaty w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 Pt. Więcej o: Warsztaty dot. zmian w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 Pt