Pięć osób widzianych z góry siedzi przy stole z komputerami

Badanie klientów instytucjonalnych przeprowadzone w 2023 r.

Najbardziej popularną usługą w polskich firmach jest telefon komórkowy – niemal wszystkie firmy z niego korzystają (97%) - wynika z najnowszego badania klientów instytucjonalnych, przeprowadzonego w 2023 roku.


Penetracja dostępem do internetu jest również bardzo duża (93%). Firmy korzystają najczęściej z dostępu stacjonarnego (76%). Z internetu w telefonie korzysta co druga firma, głównie ze względu na mobilny charakter pracy. Dla co 5 firmy internet ma kluczowe znaczenie w prowadzonej działalności. Dla ponad połowy ma charakter pomocniczy. Blisko połowa przedsiębiorstw nie byłaby skłonna do zmiany posiadanego przez siebie łącza. Stabilność, jakość połączenia oraz koszty to kluczowe czynniki decydujące o wyborze rodzaju łącza internetowego.

Internet jest nie tylko narzędziem do zdobywania informacji, ale także kluczowym medium do komunikacji z klientami oraz kanałem dostępu do portali informacyjnych. Komunikatory internetowe są używane w ponad połowie firm. Najczęściej korzysta się z Messenger’a i WhatsApp’a. Głównym powodem ich stosowania jest brak opłat. Mimo, że nowoczesne rozwiązania są obecne na rynku biznesowym, tradycyjne metody komunikacji nadal cieszą się większą popularnością. Telefon stacjonarny posiada 39% firm. Wykorzystywany jest przede wszystkim, aby zwiększyć wiarygodność firmy w oczach klientów. Często korzysta się z usługi z przyzwyczajenia. W ramach pakietu jest traktowana jako dodatek, a nie główna usługa.

Co 4 firma korzysta z usług OTT. Niemal zawsze są to komunikatory internetowe. Prawie połowa firm (46%) posiada usługi aplikacyjne, takie jak nawigacja, lokalizacja, przechowywanie danych w chmurze czy smart dom.
Skłonność do zamiany tradycyjnych usług na usługi OTT jest niewielka. Większość firm korzystających z OTT ma pozytywne doświadczenia z dostawcami tego typu usług oraz uważa, że usługi te wpłynęły pozytywnie na działalność firmy (ewentualnie nie miały wpływu). E-usługi stają się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców w Polsce. Prawie połowa firm korzysta z takich usług. Najczęściej odwiedzana jest strona pue.zus.pl (81%), następnie epuap.gov.pl (44%).

Firmy mają świadomość niebezpieczeństw czyhających w sieci, jednak poziom zabezpieczenia się przed nimi jest jeszcze na podstawowym poziomie. Większość firm korzysta z programów chroniących urządzenia oraz z aktualnego oprogramowania (blisko 70% w obu przypadkach). Z rozwiązań zwiększających prywatność w internecie korzysta co 3 firma, a odbywa się to głównie z wykorzystywaniem oprogramowania antywirusowego (65%). Mała jest skłonność do zatrudniania specjalistów od bezpieczeństwa czy organizowania szkoleń w tym zakresie.


Trzy na cztery firmy spotkały się z pojęciem sieć 5G. Wyniki pokazują, że polskie firmy dostrzegają potencjał technologii 5G, ale wielu z nich jeszcze nie odczuwa jej wpływu. Przedsiębiorcy obawiają się, że wprowadzenie 5G wiązać się może z koniecznością wymiany sprzętów czy zwiększeniem prywatności danych, zapewnieniem bezpieczeństwa i koniecznością większego nadzoru. Zdecydowana większość firm jest zadowolona z parametrów posiadanej sieci takich jak prędkość, wydajność, niezawodność.

Na wykorzystanie sztucznej inteligencji decyduje się jedynie 4% firm, a zaledwie 2% planuje w przyszłości wprowadzić takie rozwiązania. Prym wiodą narzędzia do zarządzania wiedzą (65%) oraz generowania treści wizualnych (58%). Automatyzacja pracy to nieodłączna część działalności zaledwie 6% firm na polskim rynku. Obawy związane z przekwalifikowaniem pracowników i wzrostem kosztów stanowią ważne bariery przed wprowadzeniem automatyzacji pracy. 

Co piąta firma słyszała o Big Data, a 12% korzysta z tego rozwiązania. Zdaniem firm główną jej zaletą jest możliwość obniżenia kosztów oraz wiarygodność danych. Za wadę firmy uznały przede wszystkim osłabienie gospodarki opartej na konkurencji. Najczęściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców nową technologią jest chmura obliczeniowa, z której korzysta 38% firm. Zaletą rozwiązania jest zabezpieczenie przed utratą danych. Za wadę należy uznać ryzyko wycieku danych na wskutek awarii.

Przedsiębiorcy są ogólnie zadowoleni z funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Najgorzej (choć nadal pozytywnie) oceniona została skuteczność reklamacji oraz poziom cen. Zdaniem przedsiębiorców na rozwój rynku telekomunikacyjnego najmocniej wpływa sieć światłowodowa oraz konkurencja wśród operatorów, najsłabiej natomiast nadmierna biurokracja. Blisko co czwarta firma dostrzega pozytywne zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych, które przejawiają się głownie zwiększeniem liczby ofert czy dynamicznym rozwojem technologii. 16% firm zauważa negatywne zmiany i w zdecydowanej większości przypadków jest to wzrost cen.

 

Więcej na naszym blogu

Zachęcamy do zapoznania się z raportem (do pobrania)

Pliki do pobrania