Ozanotor na podłodze

UKE skontrolował ozonatory

 

Ozonatory to urządzenia, które skutecznie oczyszczają powietrze generując cząstki ozonu, które neutralizują i usuwają niepożądane zapachy oraz zanieczyszczenia.

Rosnące zapotrzebowanie na tego typu urządzenia oraz pojawiające się z rynku sygnały o wyrobach niezgodnych zdecydowały o podjęciu działań kontrolnych. W ramach kampanii pomiarowej zostało sprawdzonych pod kątem wymagań formalnych i technicznych 20 ozonatorów.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest  instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Łącznie zespoły kontrolne UKE skontrolowały 20 urządzeń, z czego tylko 2 spełniły jednocześnie wymagania formalne i techniczne.

Wyroby zostały poddane także badaniom laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych, gdzie sprawdzono czy spełniają one określone dla nich wymagania.

Tylko 3 z 20 przebadanych wyrobów spełniało wymagania techniczne.

W wyniku interwencji Prezesa UKE 12 wyrobów zostało wycofanych z obrotu, w stosunku do pozostałych 5 urządzeń niespełniających wymagań technicznych prowadzone są postępowania administracyjne. Natomiast w przypadku 1 wyrobu, który nie spełniał tylko wymagań formalnych, niezgodności te zostały usunięte.
 

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

 

Pliki do pobrania