Aktualności

 • Polityka dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  18 września 2019

  Więcej o: Polityka dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 • Dostępność dokumentów cyfrowych

  22 stycznia 2019

  Więcej o: Dostępność dokumentów cyfrowych

 • Tłumaczenie artykułów w PJM

  23 sierpnia 2018

  Na stronie UKE udostępniliśmy tłumaczenia wybranych artykułów na Polski Język Migowy.  Więcej o: Tłumaczenie artykułów w PJM

 • Dostępność w budynkach Urzędu

  29 listopada 2017

  Wszystkie budynki lub pomieszczenia, w których są zlokalizowane delegatury, są przez UKE, w ramach ograniczonych środków, dostosowywane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Więcej o: Dostępność w budynkach Urzędu

 • Tłumacz PJM i SJM

  27 listopada 2017

  Do kontaktu z Głuchymi klientami wykorzystujemy tłumacza języka migowego on-line. Więcej o: Tłumacz PJM i SJM

 • Zasady publikacji

  27 listopada 2017

  Serwis UKE spełnia wymagania zawarte w z ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Więcej o: Zasady publikacji

 • Strona internetowa

  27 listopada 2017

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Więcej o: Strona internetowa