Dostępność dokumentów cyfrowych

Dokładamy staranności, aby wszystkie opracowywane przez nas dokumenty cyfrowe posiadały logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadły nagłówki, elementy graficzne posiadły opisy alternatywne zapewniając ich dostępność i rozpoznawalność przez programy czytające.

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

  • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia OCR do odczytu treści skanu lub
  • kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

Instrukcja obsługi narzędzia OCR:

  1. Wybrać plik z dysku – select file.
  2. Na liście rozwijanej wybrać język – Polish.
  3. Wybrać format pliku, w jakim zostanie zapisany dokument docelowy – domyślnie Microsoft Word (docx).
  4. Następnie należy wybrać przycisk, convert.
  5. Następnie należy pobrać plik ze strony, który będzie miał taką samą nazwę jak plik wyjściowy tylko inne rozszerzenie.