Dłonie kobiety na klawiaturze komputera, obok tablet

Sprawozdanie Prezesa UKE w zakresie otwartego internetu

Prezes UKE dokonał analizy przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

W ósmym już sprawozdaniu UKE przyjrzał się praktykom handlowym i środkom zarządzania ruchem stosowanym przez dostawców usługi dostępu do internetu oraz świadczonym usługom specjalistycznym. Analizie poddany został także sposób przedstawienia w dokumentach umownych informacji wymaganych art. 4 ust. 1 lit. d (część pierwsza) Rozporządzenia.

W sprawozdaniu prezentowane są też dane dotyczące jakości usługi dostępu do internetu.

Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że wszyscy kontrolowani dostawcy usług wprowadzili do dokumentów umownych zmiany wymagane przez Rozporządzenie, w szczególności wprowadzili wymagane informacje o jakości świadczonych usług. Jednak zmiany te, szczególnie w zakresie informacji o prędkości oferowanych usług, nie zostały wprowadzone w sposób jednolity i nie stanowią w pełni przejrzystego źródła informacji, co spowodowało w niektórych przypadkach konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z nieusunięciem przez kontrolowanych dostawców w wyznaczonym terminie usług nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Prezes UKE przeprowadził kontrolę  przestrzegania przez największych operatorów mobilnych świadczących usługi dostępu do internetu przepisu art. 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia. Kontrola ta  potwierdziła, że wszyscy kontrolowani operatorzy sprzedają dostęp do wybranych usług i treści w modelu „zero rating”. W związku z tym Prezes wydał dla operatorów zalecenia nakazujące zmianę stosowanej praktyki..

Nie zidentyfikowano negatywnego wpływu świadczenia usług specjalistycznych na dostępność i ogólną jakość usługi dostępu do internetu.

Nie zidentyfikowano stosowania praktyk zarządzania ruchem stanowiących naruszenie zasad dostępu do otwartego internetu, określonych w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia.

Na przestrzeni  ostatnich lat zauważalny jest wyraźny wzrost prędkości transmisji danych w kierunku pobierania. Średnia prędkość od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła do ponad 130 Mb/s w 2024 r., co stanowi wzrost prawie o 160%. W tym samym okresie średnia prędkość wysyłania danych wzrosła o ponad 100% - z poziomu 21,4 Mb/s w roku 2020 do poziomu 49,1 w roku 2024.

 

Sprawozdanie w załączniku

Pliki do pobrania