Aktualności

 • Warsztaty GSMA w UKE

  06 czerwca 2018

  W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyły się warsztaty GSM Association, międzynarodowej organizacji handlowej zrzeszającej operatorów sieci telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji. Więcej o: Warsztaty GSMA w UKE

 • Zmiana w sposobie nakładania kar

  06 czerwca 2018

  Zgodnie z zainicjowanymi przez UKE zmianami w Pt kara pieniężna za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies nakładana będzie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. Więcej o: Zmiana w sposobie nakładania kar

 • Zmiany w sprawozdawczości

  31 maja 2018

  Zgodnie z zainicjowaną przez UKE zmianą ujednolicone zostaną zasady sprawozdawania danych. Wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, niezależnie od osiąganego przychodu, będą przekazywać informacje dotyczące prowadzonej działalności telekomunikacyjnej na elektronicznych formularzach. Więcej o: Zmiany w sprawozdawczości

 • Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku

  30 maja 2018

  Jakim trendom podlega rynek pocztowy i jak zmienia się jego wartość – na te pytania odpowiada najnowszy „Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku”. Więcej o: Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku

 • Iwona Różyk-Rozbicka dyrektorem Departamentu Prawnego UKE

  30 maja 2018

  Od 1 czerwca dyrektorem Departamentu Prawnego zostanie Iwona Różyk-Rozbicka, dotychczasowy zastępca dyrektora w tym departamencie. Więcej o: Iwona Różyk-Rozbicka dyrektorem Departamentu Prawnego UKE

 • Zapraszamy na warsztaty z działania 1.1 POPC

  28 maja 2018

  Jak optymalizować projekty dofinansowane ze środków I osi POPC, zapisy umów o dofinansowanie, wymagania techniczne dla sieci POPC w III naborze I osi POPC oraz dostęp hurtowy do sieci POPC – na wszystkie te pytania odpowiemy podczas warsztatów, które odbędą się 20 czerwca. Więcej o: Zapraszamy na warsztaty z działania 1.1 POPC

 • Zmiany w Megaustawie – świadczenie usług przez JST

  23 maja 2018

  Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Nowelizowane przepisy przewidują m.in. rezygnację z wydawania przez Prezesa UKE zgód w formie decyzji administracyjnych, określenie warunków świadczenia przez JST bezpłatnego dostępu do internetu w Megaustawie. Więcej o: Zmiany w Megaustawie – świadczenie usług przez JST

 • Zmiany w rozstrzyganiu sporów

  17 maja 2018

  10 maja Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie od chwili przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu. Nowelizacja przewiduje likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR). Więcej o: Zmiany w rozstrzyganiu sporów