Grafika POPC

Warsztaty POPC dla beneficjentów

Prawidłowe przygotowanie ofert hurtowych, uwarunkowania dla obszarów w IV konkursie oraz kwestia dostępu do infrastruktury słupowej i kanalizacji kablowej to zagadnienia, które będą przedmiotem bezpłatnych warsztatów, które odbędą się 15 października w Warszawie.

Podczas warsztatów przypomnimy także, jak przygotować się do kontroli sieci telekomunikacyjnych, zrealizowanych w ramach POPC.

Warsztaty, które poprowadzą eksperci z UKE, są realizowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

AGENDA:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:10 Powitanie uczestników warsztatów
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Aneta Marchewka-Kuliś/Krzysztof Dyl
10:10-11:00 Infrastruktura słupowa i kanalizacja kablowa.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Tomasz Opolski
11:00-12:00 Jak prawidłowo przygotować ofertę hurtową – studium nieprawidłowych zapisów.
Urząd Komunikacji Elektronicznej - Jarosław Daniel/Katarzyna Ciesielska
12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-12:50 Uwarunkowania dla obszarów w IV konkursie.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Joanna Antczak
12:50-13:30 Przygotowanie beneficjenta do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Grzegorz Figiel, Tomasz Filipowski
13:30 Lunch
Niniejsza agenda ma charakter ramowy, organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian. Szczegółowe informacje nt. lokalizacji warsztatów oraz sposobu rejestracji zamieścimy w kolejnym komunikacie.