Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztaty, które odbędą się 15 października 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy: "Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC” od 1 października do 14 października do godz. 12.00, bądź do wyczerpania miejsc. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z problematyką prawidłowego przygotowania umów o dostępie hurtowym, kwestią dostępu do infrastruktury słupowej i kanalizacji kablowej, a także z uwarunkowaniami wyznaczania obszarów dla IV konkursu, w tym w szczególności wykluczania punktów adresowych znajdujących się w bliskiej odległości od lokalizacji projektów z poprzednich naborów wniosków. Podczas warsztatów przypomnimy jak przygotować się do kontroli sieci telekomunikacyjnych, zrealizowanych w ramach POPC.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Warsztaty, które poprowadzą eksperci z UKE,  realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Małgorzata Porębska, e-mail:

AGENDA:
9:30-10:00      Rejestracja uczestników/Powitalna kawa

10:00-10:10    Powitanie uczestników warsztatów – Aneta Marchewka-Kuliś

10:10-11:00     Infrastruktura słupowa i kanalizacja kablowa – Tomasz Opolski

11:00-12:00    Jak prawidłowo przygotować ofertę hurtową – studium nieprawidłowych zapisów – Jarosław Daniel/Katarzyna Ciesielska

12:00-12:20    Przerwa kawowa

12:20-12:50    Uwarunkowania dla obszarów w IV konkursie – Joanna Antczak

12:50-13:30    Przygotowanie beneficjenta do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC – Grzegorz Figiel, Tomasz Filipowski

13:30               Lunch