Patronaty

Wniosek o patronat honorowy Prezesa UKE należy przesłać drogą elektroniczną na adres lub listownie.

Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Otrzymanie patronatu honorowego Prezesa UKE zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo UKE na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia.

T: +48 22 53 49 269

 

Wydarzenia objęte patronatem honorowym Prezesa UKE w 2024 roku - informacje dostępne w załączniku.

 

Pliki do pobrania