Koordynator ds. dostępności dla osób o szczególnych potrzebach

Piktogram przedstawiający osobę z niepełnosprawnością ruchomą Piktogram przedstawiający pętlę indukcyjną Piktogram symbolizujący osobę z niepełnosprawnością wzrokujęzyk migowy

Koordynator jest odpowiedzialny za wdrażanie w UKE standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Tomaszem Hupało za pośrednictwem:

  • SMS,
  • MMS,
  • WhatsApp
  • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy UKE.

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej jest:

Tomasz Hupało
tomasz.hupalo@uke.gov.pl
+48 22 534 9307

+48 783 914 310