Koordynator ds. dostępności dla osób o szczególnych potrzebach

Piktogram przedstawiający osobę z niepełnosprawnością ruchomą Piktogram przedstawiający pętlę indukcyjną Piktogram symbolizujący osobę z niepełnosprawnością wzrokujęzyk migowy

Koordynarzy są odpowiedzialni za wdrażanie w UKE standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Magdaleną Dydyszko za pośrednictwem:

  • SMS,
  • MMS,
  • WhatsApp
  • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Magdalena Dydyszko posługuje się polskim językiem migowym.

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy UKE.

Koordynatorami do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej są:

Tomasz Hupało
tomasz.hupalo@uke.gov.pl
+48 22 534 9307

Magdalena Dydyszko
magdalena.dydyszko@uke.gov.pl
+48 22 534 9392
+48 668 470 945