Aktualności

 • Tłumaczenie artykułów w PJM

  23 sierpień 2018

  Na stronie UKE udostępniliśmy tłumaczenia wybranych artykułów na Polski Język Migowy.  Więcej o: Tłumaczenie artykułów w PJM

 • Dostępność w budynkach Urzędu

  29 listopad 2017

  Wszystkie budynki lub pomieszczenia, w których są zlokalizowane delegatury, są przez UKE, w ramach ograniczonych środków, dostosowywane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Więcej o: Dostępność w budynkach Urzędu

 • Tłumacz PJM i SJM

  27 listopad 2017

  Do kontaktu z Głuchymi klientami wykorzystujemy tłumacza języka migowego on-line. Więcej o: Tłumacz PJM i SJM

 • Zasady publikacji

  27 listopad 2017

  Serwis UKE spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 526). Więcej o: Zasady publikacji

 • Strona internetowa

  27 listopad 2017

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Więcej o: Strona internetowa