Grafika przedstawiająca monety z napisem ochrona użytkowników Premium Rate

Zmiany w zakresie Premium Rate

10 maja Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy od dnia przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu.
Celem współprojektowanych przez UKE regulacji jest zwiększenie ochrony użytkowników na rynku usług Premium Rate. Napływające sygnały o związanych z nimi nieprawidłowościach dotyczą głównie obciążania użytkowników opłatami za nieświadomie zamówione usługi, głównie subskrypcje. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, zaproponowano  wprowadzenie dla usług objętych subskrypcją obowiązku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika, która powinna być wyrażona bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zabezpieczy to użytkowników przed ponoszeniem kosztów niechcianych usług.
Ponadto, w celu ochrony najmniej świadomych użytkowników (osoby starsze, dzieci) przewidziano wprowadzenie domyślnego progu kwotowego, po osiągnięciu którego nastąpi blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Nowością będzie także możliwość całkowitego zablokowania usług Premium Rate, również takich, które nie powodują obowiązku zapłaty, ale mogą być uciążliwe.
Oprócz ochrony prewencyjnej przed świadczeniem niechcianych usług, nowelizowane przepisy przewidują ochronę następczą: użytkownik nie będzie ponosił kosztów usług świadczonych niezgodnie z prawem.  Zwiększy to skuteczność ochrony praw konsumentów, szczególnie tych bardziej podatnych na nieetyczne praktyki rynkowe.