Logo Komisji Europejskiej

Wycofanie notyfikacji WACC

Wycofanie notyfikacji decyzji dotyczących postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie określenia wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. na 2022 r. oraz określenia wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. na 2023 r.

Komisja Europejska w dniu 25 maja 2022 r. wydała decyzję dotyczącą wszczęcia drugiego etapu postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 33 dyrektywy (UE) 2018/1972. Wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczą braku przeprowadzenia konsultacji krajowych projektów decyzji.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 7 lipca 2022 r. wycofał obie decyzje z notyfikacji.

W załączniku dostępna jest treść obu dokumentów.

Pliki do pobrania