Prezes UKE Jacek Oko podczas wystąpienia

WSIS+20 w Genewie

27 i 28 maja 2024 w siedzibie ITU w Genewie odbył się Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS+20). Tegoroczna edycja była wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ stanowiła podsumowanie 20 lat działalności WSIS na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wysokiego szczebla Ministerstw i organów regulacyjnych rynków telekomunikacyjnych oraz przedstawiciele sektora pozarządowego z całego świata.

Prezes UKE Jacek Oko wziął udział w panelu Leader’s TalkX, poświęconemu zagadnieniu wspólnych strategii na rzecz zaufania i budowania odporności w sferze cyfrowej.

Prezes UKE spotkał się także z Sekretarz Generalną, Zastępcą Sekretarz Generalnej oraz Dyrektorami biur ITU. Rozmowy koncentrowały się na udziale UKE w międzynarodowych projektach rozwojowych na rzecz Ukrainy i krajów rozwijających się w regionie Afryki, a także wsparcia ITU dla ważnych inicjatyw dotyczących naszego regionu, związanych z bezpieczeństwem w sektorze telekomunikacji.