Prezes UKE z delegatami NCEC

Wizyta ukraińskiego regulatora NCEC

Wizyta ukraińskiej Krajowej Komisji Regulacji Państwowej Łączności Elektronicznej, Widma Częstotliwości Radiowych i Świadczenia Usług Pocztowych (NCEC)

15 czerwca 2022 r. odbyła się w UKE wizyta ukraińskiej Krajowej Komisji Regulacji Państwowej Łączności Elektronicznej, Widma, Częstotliwości Radiowych i Świadczenia Usług Pocztowych (NCEC). Celem spotkania było omówienie ważnych kwestii dot. łączności elektronicznej oraz perspektyw dalszej współpracy.

Gospodarzem spotkania był Prezes UKE Jacek Oko, który wyraził uznanie dla narodu ukraińskiego za bohaterską determinację i opór stawiany najeźdźcy, a także przypomniał o naszym niezmiennym wsparciu. Podczas spotkania omówiono aspiracje Ukrainy do akcesji w Unii Europejskiej. Ważnym tematem była też współpraca w ramach BEREC - na mocy decyzji Komisji Europejskiej z 7 czerwca 2022 r. Ukraina została członkiem BEREC bez prawa głosu. UKE podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat praktycznych aspektów pracy BEREC. Inną istotną kwestią był roaming i podpisane w kwietniu 2022 r. wspólne oświadczenie operatorów z UE i Ukrainy, a także kwestie dot. współpracy dwustronnej. Prezes przypomniał wieloletnią dobrą współpracę między obydwoma regulatorami i zrealizowane projekty.

Na zakończenie spotkania strony wyraziły gotowość kontynuacji dalszej współpracy.