Dwóch mężczyzn na tle białej ściany i flag Polski i Tajlandii

Wizyta tajlandzkiego regulatora NBTC w UKE

W dniach 12-13 września 2022 r. w UKE odbyła się wizyta tajlandzkiego organu regulacyjnego – Państwowej Komisji ds. Radiodyfuzji i Telekomunikacji (NBTC) pod przewodnictwem dr. Thanapanta Raicharoena, Marszałka Sił Powietrznych, Komisarza NBTC. Wizyta odbyła się w ramach współpracy dwustronnej prowadzonej na podstawie Memorandum o porozumieniu (MoU) podpisanym przez obu regulatorów w 2013 r.

W pierwszym dniu wizyty przedstawicieli NBTC i UKE odwiedzili stację łączności satelitarnej Teleport, należącej do Teleoff, znajdującą się w Mińsku Mazowieckim. Zapoznali się z historią stacji, funkcjami w zakresie monitorowania, zapewnieniem niezawodności i nieprzerwanego działania, usługami przez nią świadczonymi, sposobami wykrywania i reagowania w przypadku szkodliwych zakłóceń i innymi kwestiami.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie w siedzibie UKE, podczas którego zostały wymienione doświadczenia w czterech obszarach tematycznych, którymi strony są obecnie szczególnie zainteresowane. Eksperci UKE przedstawili kwestie związane z zarządzaniem zasobami częstotliwości w szczególności planowaniem ich przeznaczania oraz konkurencją na rynku telekomunikacyjnym, w tym działaniami podejmowanymi przez regulatora w przypadku fuzji i przejęć. Z kolei przedstawiciele NBTC przedstawili doświadczenia w zakresie technologii 5G, w szczególności dotyczące samego procesu wdrażania, ram czasowych, dostawców, wskaźników jakości usług oraz działania Systemu ochrony publicznej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych (ang. Public Protection and Disaster Relief, PPDR), w tym jego organizacją pod względem prawnym (współpraca z operatorami komercyjnymi, powiązanie z systemami cyberbezpieczeństwa) i technicznym (wykorzystywane pasmo częstotliwości i technologie, priorytetyzacja ruchu, stosowanie roamingu krajowego, współpraca z cywilnymi operatorami, mobilne i tymczasowe stacje bazowe rozwijane w czasie sytuacji kryzysowych).

Obie strony uznały spotkanie za niezwykle interesujące i  wartościowe, zwłaszcza, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią, która ograniczyła możliwość spotkań do wideokonferencji, odbyło się ono w formie stacjonarnej. UKE i NBTC wyraziły wolę kontynuację współpracy.