Wideokonferencja z regulatorem rumuńskim ANCOM

Wideokonferencja z regulatorem rumuńskim ANCOM

23 i 24 czerwca 2020 r. miała miejsce organizowana przez UKE wideokonferencja z regulatorem rynku telekomunikacyjnego w Rumunii ANCOM.

Choć trwająca pandemia COVID-19 znacząco ograniczyła możliwości bezpośrednich spotkań, nowoczesne technologie komunikacyjne pozwoliły znaleźć nową przestrzeń dla współpracy międzynarodowej. Dlatego spotkanie, mające na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk obu regulatorów, odbyło się online. Prezentacje i dyskusje dotyczyły m.in. narzędzi pomiaru jakości sieci, map pokrycia siecią komórkową, implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej w zakresie prawa konsumenckiego, kampanii edukacyjnych oraz regulacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Współpraca z regulatorami oprócz wymiany cennych informacji służy także pogłębianiu wzajemnych relacji. UKE i ANCOM są członkami Europejskiego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz współpracują ramach sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg). Ostatnie bilateralne spotkanie miało miejsce w 2018 r. w Bukareszcie.