Testy elektronicznego systemu prowadzenia egzaminów na amatorskie świadectwo operatora urządzeń radiowych

Testy elektronicznego systemu prowadzenia egzaminów na amatorskie świadectwo operatora urządzeń radiowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska radioamatorskiego i zgłaszanym przez to środowisko postulatom, Urząd Komunikacji Elektronicznej podjął prace nad opracowaniem elektronicznego systemu prowadzenia egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Projektowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie prowadzenia egzaminów w sposób zdalny, za pomocą dedykowanej platformy internetowej.

Przed rozpoczęciem prac legislacyjnych, umożliwiających prowadzenie egzaminów zdalnie, Urząd planuje przeprowadzić testy przygotowanej platformy z udziałem zainteresowanych środowisk. Zakończyliśmy etap testów wewnętrznych w UKE. Kolejnym krokiem będzie prowadzenie testów przez przedstawicieli środowiska radioamatorskiego - osoby zgłoszone przez organizacje radioamatorskie.

Ze względów organizacyjnych, liczba testowych sesji egzaminacyjnych oraz liczba osób, mogących brać udział w testowaniu systemu, jest ograniczona.

Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji radioamatorskich, zainteresowane wzięciem udziału w testach, prosimy o nadsyłanie mailowych zgłoszeń pod adres: , do 6 kwietnia br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby testującej. Ze względu na ograniczenia ilości osób, o przyjęciu zgłoszeń decydować będzie kolejność ich nadesłania (po 10 osób z organizacji, które nie muszą być jej członkami). Organizacje, które nadeślą zgłoszenia, otrzymają pod wskazany adres e-mail, szczegółowe informacje, dotyczące dostępu do platformy testowej oraz późniejszego przesyłania uwag z testowania.

Ze względu na konieczność zapewnienia co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia zapisów na egzaminy, sesje egzaminacyjne zostaną uaktywnione w terminie 2-6 maja 2022 r.

Po przeprowadzeniu testów i analizie zgłoszonych uwag, podejmiemy decyzje, co do dalszego procedowania projektowanego rozwiązania i koniecznych, związanych z tym zmian prawnych.