Świadectwa amatorskie

Świadectwa amatorskie

Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Świadectwo (bezterminowe, ale obowiązujące wyłącznie na terytorium Polski) wydaje Prezes UKE po zdaniu przez osobę zainteresowaną egzaminu. O szczegółach dotyczących kategorii świadectw, zapisów na egzaminy oraz terminów (należy zarejestrować się na co najmniej 14 dni przed egzaminem) można przeczytać w naszym biuletynie informacji publicznej. Zapraszamy wszystkich wielbicieli radiokomunikacji.