Statuetka na tle polskiej i unijnej flagi

Strona UKE najlepsza w konkursie Strona Internetowa bez Barier!

Wierzymy, że dostęp do informacji w internecie powinien być jednakowo możliwy dla wszystkich, bez względu na stopień sprawności, wiek i zamożność. Dlatego z tym większą dumą informujemy, że nasza strona zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Strona Internetowa bez Barier w kategorii „strony publiczne do 100 podstron!

Konkurs Strona Internetowa Bez Barier promuje tworzenie stron www w oparciu o ideę przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji w dostępie do informacji. W konkursie mogą brać udział podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Zgłoszone do konkursu strony są oceniane przez zespół ekspertów, którzy weryfikują zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W ewaluacji stron uczestniczą też osoby niepełnosprawne, które sprawdzają dostępność i łatwość odnalezienia informacji, formularzy i multimediów. 

To nie jedyny nasz sukces. W Raporcie Dostępności 2018, przygotowywanym przez Fundację Widzialni, nasza strona uzyskała ocenę bardzo dobrą. Zdobyliśmy też wyróżnienie w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności jako jeden z najaktywniejszych regulatorów, działających na rzecz podniesienia standardów dostępności w sektorze usług telekomunikacyjnych. Kapituła konkursu doceniła również, że UKE we wszystkich swoich działaniach uwzględnia dostępność architektoniczną i komunikacyjną, a także stale zwiększa kompetencje swoich pracowników oraz zwiększa zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za przyznane wyróżnienia! Traktujemy je nie tylko jako nagrodę za dotychczasową pracę, ale także jako zobowiązanie do podejmowania kolejnych działań na rzecz pełnej dostępności.