Dwóch mężczyzn w garniturach w przestrzeni biurowej

Spotkanie Prezesa UKE z Przewodniczącym Rady CTU

17 kwietnia 2024 r. w Pradze odbyło się spotkanie Jacka Oko, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z  Markiem Ebertem, Przewodniczący Rady Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego (Český telekomunikační úřad – CTU). W spotkaniu uczestniczył także Karol Krzywicki, zastępca Prezesa UKE oraz Jiří Šuchman i Jiří Peterka, członkowie Rady ITU, a także eksperci UKE i CTU.

Podczas spotkania omówiono  transmisję sygnału telefonii komórkowej na terenach przygranicznych; regulację rynków 3a, 3b oraz 18 w Polsce i w Czechach; sytuację na rynku czeskim w obliczu restrukturyzacji Czeskiej Poczty i zmiany ram regulacyjnych dla sektora pocztowego w kontekście nowej dyrektywy pocztowej oraz przygotowania do pełnienia roli Koordynatora ds. Usług Cyfrowych w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w Polsce i w Czechach.

Eksperci zaprezentowali stanowisko regulatorów z Polski i Czech w powyższych kwestiach oraz wymienili poglądy i dobre praktyki w ramach dwustronnych kwestii regulacyjnych, będących przedmiotem zainteresowania obydwu Stron. Przedstawiciele UKE i CTU uzgodnili potrzebę kontynuowania rozmów w drugiej połowie maja.

W spotkaniu uczestniczył także Karol Krzywicki, zastępca Prezesa UKE oraz Jiří Šuchman i Jiří Peterka, członkowie Rady ITU, a także eksperci UKE i CTU.

Podczas spotkania omówiono  transmisję sygnału telefonii komórkowej na terenach przygranicznych; regulację rynków 3a, 3b oraz 18 w Polsce i w Czechach; sytuację na rynku czeskim w obliczu restrukturyzacji Czeskiej Poczty i zmiany ram regulacyjnych dla sektora pocztowego w kontekście nowej dyrektywy pocztowej oraz przygotowania do pełnienia roli Koordynatora ds. Usług Cyfrowych w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w Polsce i w Czechach.

Eksperci zaprezentowali stanowisko regulatorów z Polski i Czech w powyższych kwestiach oraz wymienili poglądy i dobre praktyki w ramach dwustronnych kwestii regulacyjnych, będących przedmiotem zainteresowania obydwu Stron. Przedstawiciele UKE i CTU uzgodnili potrzebę kontynuowania rozmów w drugiej połowie maja.