Zdjęcie przedstawiające wieża radiowa z perspektywy żaby.

Rozporządzenie roamingowe - pytania i odpowiedzi

1 lipca br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie regulujące zasady roamingu wewnątrzunijnego - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii („Rozporządzenie”). Na jego postawie przedłużone zostanie o kolejne 10 lat, czyli do 2032 r. korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem uczciwego korzystania z usług roamingu oraz możliwości zastosowania odstępstwa w celu zachowania zrównoważonego charakteru opłat krajowych.

Wprowadzony w 2017 r. model świadczenia usług roamingu zgodnie z systemem RLAH (od ang. roam-like-at-home), czyli korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju, przyniósł korzystne zmiany na rynku telekomunikacyjnym, zarówno na poziomie detalicznym, jak i hurtowym. Mechanizm świadczenia usług zgodnie z systemem RLAH spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz przyczynił się do znacznego wzrostu korzystania z usług telekomunikacyjnych podczas przebywania w roamingu. 

Celem nowego rozporządzenia jest nie tylko przedłużenie dotychczasowych zasad, gdyż nowe przepisy wprowadzają m.in.: 
- nowe środki w celu podniesienia jakości usług oferowanych w roamingu,
- informowanie o sposobach dostępu do służb ratunkowych w odwiedzanym państwie członkowskim, 
- na poziomie hurtowym dalsze, stopniowe obniżanie wysokości stawek w roamingu regulowanym. 

W związku pytaniami kierowanymi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dot. nowych przepisów Rozporządzenia i wątpliwościami dot. ich właściwej implementacji, Prezes UKE przygotował materiał, w którym odpowiada na pytania dostawców usług roamingu, zrzeszonych w izbach gospodarczych. 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszego bloga oraz strony cik.uke.gov.pl. Ze względu na wpływ nowych regulacji na prawa konsumentów, będziemy zamieszczać porady i informacje w celu przybliżenia użytkownikom nowych rozwiązań. 
 

Pliki do pobrania