Czerwone kości do gry leżą na klawiaturze laptopa

Rejestr domen pomaga w walce z internetowym hazardem

Przypominamy, że dostawcy internetu od 1 lipca 2017 r. mają nowe obowiązki dotyczące uniemożliwiania dostępu do stron internetowych z hazardem. To krok przewidziany w nowelizacji ustawy hazardowej z 2016 r., który ma zapewniać większe bezpieczeństwo graczom oraz zwalczać zagrożenia związane z nielegalnym hazardem.

Od 1 lipca 2017 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługę dostępu do internetu, mają obowiązek: 

  1. nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron www, które wykorzystują nazwy domen internetowych, wpisanych do „Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą”,
  2. nieodpłatnego przekierowania połączeń (odwołujących się do nazw domen wpisanych do Rejestru) do komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, że strona www, z którą podjęto próbę połączenia, jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych.

Regulacje zmierzają do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony uczestnikom gier hazardowych i podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa co do zagrożeń związanych z nielegalnym hazardem. Chodzi również o ograniczenie szarej strefy w środowisku gier hazardowych, szczególnie w internecie.

Dzięki nowelizacji utworzono m.in. „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą” (pod adresem hazard.mf.gov.pl), prowadzony przez Ministra Finansów. Są tam wpisywane nazwy domen internetowych, wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia wymaganego przez ustawę, dla usługobiorców w Polsce . 

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących blokowania lub przekierowywania domen z nielegalnym hazardem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 tys. zł.