Widok dłoni na klawiaturze brajlowskiej

Ranking dostępności serwisów internetowych firm telekomunikacyjnych

Internet powinien być dostępny dla wszystkich obywateli, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Swoboda w korzystaniu z usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych może w znaczący sposób wpływać na aktywność zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Dlatego istotne jest, by strony www operatorów były zgodne z wymogami międzynarodowego standardu WCAG 2.0.

Brak dostępu do informacji zawartych na stronach firm telekomunikacyjnych dla osób o specjalnych potrzebach, jest ograniczeniem podstawowego prawa dostępu do informacji i prowadzić może nie tylko do wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego.

Badanie stron operatorów, przeprowadzone na polecenie UKE przez Fundację Widzialni oraz Fundację Integracja, miało na celu weryfikację wdrożenia zapisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych” w zakresie dostosowania stron www.

Projekt trwał od grudnia 2016 r., kiedy przebadano strony internetowe dużych operatorów. Po analizie operatorzy dostali wytyczne dotyczące koniecznych zmian, a następnie strony poddano kolejnemu audytowi, którego wyniki zostały uwzględnione w opracowaniu. Zakończył się w badaniem stron internetowych mniejszych operatorów, które trwało do grudnia 2017.

Badaniu poddanych zostało 319 serwisów. Zgodnie z opinią ekspertów oraz konsultantów biorących udział w badaniu, serwisy zawierają błędy uniemożliwiające poruszanie oraz obsługę przez osoby o specjalnych potrzebach. Większość elementów sprawdzanych podczas badania nie spełnia standardu. Jedynie siedem spośród badanych serwisów uzyskało ocenę dostateczną, pozostałe badane strony otrzymały końcową ocenę niedostateczną, co równoznaczne jest z brakiem dostosowania do standardu WCAG 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma raportami będącymi efektem tych analiz.

UKE planuje kontynuować monitoring działań operatorów dotyczących kwestii związanych z dostępnością.

Pliki do pobrania