Męzczyzna sprawdzający paczkę w hubie pocztowym

Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

Przyjęte 12 kwietnia przez Radę UE rozporządzenie Cross-border parcel delivery wspiera transgraniczny handel elektroniczny, ułatwiając konsumentom i przedsiębiorstwom porównywanie różnych cen dostaw w całej Unii. Tym samym zwiększy ono zaufanie konsumentów do zakupów poza granicami swojego kraju.

Według danych Komisji Europejskiej ponad dwie trzecie konsumentów zrezygnowało z dokonywania transgranicznych zakupów przez internet, uznając, że koszty dostawy będą zbyt wysokie. Znajduje to pokrycie w faktach: ceny przesyłek transgranicznych są średnio od trzech do pięciu razy wyższe od krajowych.

- Dziś wysokie ceny transgranicznej dostawy przesyłek są jedną z największych przeszkód dla rozwoju handlu w internecie w całej Unii Europejskiej. Dzięki rozporządzeniu europejski rynek paczek powinien stać się bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Rozporządzenie będzie też kamieniem milowym dla strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, której  oczekiwanym długofalowym celem  jest trzykrotne zwiększenie udziału e-commerce w całkowitym PKB Unii Europejskiej – przekonuje Karol Krzywicki, zastępca Prezesa UKE.

Dla operatorów rozporządzenie oznacza, że zostaną zobowiązani do publikacji cenników dla podstawowych usług paczkowych krajowych i zagranicznych. Krajowi regulatorzy będą mieli obowiązek ocenić ich przystępność dla konsumentów. Ceny opublikuje na specjalnej stronie Komisja Europejska, co umożliwi konsumentom i przedsiębiorstwom porównanie taryf transgranicznych.  

Według szacunków przy niższych kosztach dostaw wartość transgranicznego handlu elektronicznego w UE mogłaby wzrosnąć o 4,3 proc., a liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż internetową zwiększyłaby się o 6,2 proc.

Głosowanie Rady kończy procedurę ustawodawczą. Rozporządzenie zostanie teraz podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji.