Prezes UKE na konferencji EuroDIG 2024 w Wilnie

Prezes UKE na konferencji EuroDIG 2024 w Wilnie

Prezes UKE Jacek Oko wziął udział w konferencji EuroDIG 2024 w Wilnie, poświęconej europejskiemu dialogowi na temat zarządzania internetem.

EuroDIG jest platformą otwartą dla wielu zainteresowanych stron, służącą wymianie poglądów na temat internetu i sposobu jego zarządzania. Jacek Oko wziął udział w panelu poświęconemu współpracy służącej wzmacnianiu odporności sieci „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego: rola współpracy w zwiększaniu odporności cybernetycznej w Europie”, podczas którego wraz z innymi uczestnikami, reprezentującymi różne kraje europejskie i wiele punktów widzenia na rynek łączności elektronicznej, dyskutowano o najważniejszych aspektach dotyczących w. kwestii.