Poprawa skuteczności kontroli

Poprawa skuteczności kontroli

Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Teraz Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie.
Zgodnie z proponowanymi przez UKE zmianami poprawie ulegnie skuteczność kontroli.

Nowelizowane przepisy przewidują:

  • rozszerzenie możliwości prowadzenia postępowania pokontrolnego;
  • możliwość nałożenia kary za stwierdzone nieprawidłowości, niezależnie od wydania zaleceń pokontrolnych.

Zmiana w zakresie prowadzenia postępowań pokontrolnych wobec wszystkich kontrolowanych podmiotów usuwa lukę polegającą na braku możliwości podjęcia przez Prezesa UKE działań w stosunku do niektórych kategorii podmiotów, np. osoby fizycznej wykorzystującej częstotliwości bez uprawnień.
Z kolei proponowana regulacja dająca możliwość nałożenia kary niezależnie od prowadzonego postępowania pokontrolnego przyczyni się do skuteczniejszego reagowania na pojawiające się nieprawidłowości, w szczególności zagrażające interesom konsumentów.

Zmiany wpłyną pozytywnie na skuteczność usuwania niezgodności z przepisami prawa, a w konsekwencji zwiększą pewność obrotu gospodarczego i poziom ochrony użytkowników usług telekomunikacyjnych.