Przekazanie paczki

Konsultacje KE dotyczące usług transgranicznego doręczania paczek

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące usług transgranicznego doręczania paczek, które potrwają do dnia 30 września 2020 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii respondentów na temat stosowania Rozporządzenia (UE) 2018/644 w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Rozporządzenie ma na celu poprawę nadzoru regulacyjnego i przejrzystości w sektorze doręczania paczek, w szczególności poprzez zwiększenie przejrzystości taryf wybranych usług doręczania paczek.

Informacje otrzymane w trakcie konsultacji zostaną wykorzystane w raporcie z wdrożenia Rozporządzenia, który zostanie opublikowany przez Komisję Europejską. Raport oceni również, między innymi, wpływ Rozporządzenia na poprawę transgranicznych usług doręczania paczek oraz  na handel elektroniczny.

Konsultacje są skierowane do operatorów usług doręczania paczek, konsumentów i e-sprzedawców, a także ich stowarzyszeń i związków.  Ankieta do konsultacji.