CB-radio

Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku – CB-radia

Przeprowadziliśmy kontrolę 16 CB-radiów. Połowa urządzeń nie spełniła stawianych im wymagań.

Kontrola polegała na sprawdzeniu czy producent wystawił i dołączył deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu, a także czy na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE oraz czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie. Tych informacji nie posiadało 6 urządzeń.

Dziewięć wyrobów zostało dodatkowo poddanych badaniom laboratoryjnym, z czego 6 z nich nie spełniło wymagań technicznych. Mogło to narazić użytkowników na pogorszenie jakości odbioru łączności radiowej przez te CB-radia lub zakłócać pracę innych urządzeń radiowych.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych urządzeniach w załączniku.
 

Pliki do pobrania