Kamera internetowa

Kampania kontrolna urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu

Przeprowadziliśmy kontrolę 11 modeli urządzeń radiowych. Kontrolą objęto zarówno kamery, mikrofony jak i kamery wyposażone w mikrofon. Z uwagi na funkcję rejestracji dźwięku lub obrazu urządzenia te mogą być wykorzystywane jako środki do nagrywania zachowań ludzkich z ukrycia. Dziewięć z tych wyrobów nie spełniło stawianych im wymagań.

Siedem urządzeń zostało poddane badaniom laboratoryjnym. Wszystkie modele spełniły wymagania techniczne dla urządzeń radiowych.

Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim,
  3. na wyrobie oraz opakowaniu znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.

Powyższych wymagań nie spełniło 9 modeli urządzeń służących do nagrywania dźwięku lub obrazu.

Pamiętajmy, że nagrywanie przebiegu rozmowy za pomocą mikrofonu lub kamery, nawet zgodnej z powyższymi wymaganiami, jest dozwolone tylko przez jej strony.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania