Mężczyzna w garniturze w przestrzeni biurowej - Dominik Kołtunowicz

Dominik Kołtunowicz dyrektorem Departamentu Kontroli UKE

Od 1 kwietnia dyrektorem Departamentu Kontroli zostanie Dominik Kołtunowicz, dotychczasowy zastępca dyrektora w tym departamencie.

Dominik Kołtunowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w 2004 r. został przeniesiony do pracy w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Rynku Wyrobów w Departamencie Techniki i Kontroli.

Od 2004 roku Dominik nieprzerwanie pracuje dla regulatora, pełniąc kolejne funkcje: kierownika Wydziału Nadzoru Rynku w Gospodarstwie Pomocniczym-Centralne Laboratorium Badań Technicznych URTiP, naczelnika Wydziału Nadzoru Rynku Wyrobów w Departamencie Techniki i Kontroli URTiP, naczelnika Wydziału Nadzoru Rynku Wyrobów w Departamencie Kontroli UKE, a od 2016 r. zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli UKE.

Do głównych zadań nowego dyrektora będzie należeć w szczególności koordynowanie postępowań kontrolnych w zakresie telekomunikacji, monitorowanie jakości dostępu do internetu i weryfikacja zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych wprowadzonych do obrotu.