światłowód

Decyzje Prezesa UKE dotyczące kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków 

11 września br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej - kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla:

1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
2. Netia S.A. z siedzibą w Warszawie 
3. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
4. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni 
5. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp.j. z siedzibą w Warszawie 
6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
7. Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

Kluczowym elementem decyzji są dwa dokumenty: Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 

Decyzje stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2020.  Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Podjęte rozstrzygnięcia realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego. Decyzje wypełniają także założenia Dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Wydanie decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy stosowanych przez operatorów oraz szeregiem warsztatów z uczestnikami rynku. Ponadto, z uwagi na aktywną dyskusję w postaci licznych stanowisk konsultacyjnych, projekty decyzji zostały poddane dwukrotnym konsultacjom. Prezes UKE uwzględnił postulaty zgłoszone w stanowiskach konsultacyjnych m.in. ustalając 6-miesięczny okres przejściowy, pozwalający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na wdrożenie decyzji w ramach prowadzonych przedsiębiorstw. W konsekwencji warunki dostępu określone w decyzjach zapewniają właściwe wyważenie praw i obowiązków podmiotów, które korzystają z infrastruktury technicznej oraz przedsiębiorców, którzy ją udostępniają.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.