Analizy cen internetu stacjonarnego i mobilnego

Analizy cen internetu stacjonarnego i mobilnego

Ile płacimy za internet stacjonarny, a ile za mobilny? Ile kosztuje on klientów indywidulanych, a ile firmy? I jak duży wpływ ma cena na wybór oferty? To najważniejsze pytania, na jakie odpowiadają najnowsze analizy przygotowane przez Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE.

Z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie UKE wynika, że z internetu stacjonarnego w 2017 roku korzystało około 70 proc. mieszkańców Polski, a ponad 25 proc. deklarowało, że korzysta z internetu mobilnego. Średnia prędkość posiadanego dostępu do sieci w stałej lokalizacji wyniosła w przypadku klientów indywidualnych około 83 Mb/s, natomiast w przypadku klientów korzystających z dostępu mobilnego średnia prędkość usługi kształtowała się na poziomie około 75 Mb/s. Dla konsumentów istotna jest  wysokość rachunku za internet – w przypadku internetu stacjonarnego miało to najbardziej istotny wpływ na wybór oferty o określonej przepływności – uznało tak blisko 37 proc. respondentów.

W styczniu 2018 r. ceny za stacjonarny dostęp do internetu kształtowały się na poziomie od 24,46 zł do 118,24 zł. Oznacza to, że w porównaniu z 2014 r. stawki spadły. Szczególnie widoczne było to w przypadku usługi o szybkości mieszczącej się w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie, gdzie ceny zmalały o 37 proc. Koszty ponoszone przez użytkowników spadły z ponad 80 zł w 2014 r. do około 51 zł w 2018 r.

W przypadku klientów instytucjonalnych stawki za internet stacjonarny wyniosły w 2018 r. od 45,61 zł do 199,65 zł. Tu także ceny były niższe niż 4 lata temu - w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie stawki spadły ze średnio 90 zł w 2014 r. do 74 zł w 2018 r., czyli o 18 proc.

W przypadku internetu mobilnego deklarowana przez respondentów wysokość rachunku wyniosła średnio 43,30 zł. Około 33 proc. badanych określiło, że miało wykupioną usługę bez limitu danych, o czym decydowała właśnie cena (ponad 44 proc. respondentów). Według analizy cen przeprowadzonej przez UKE stawki za internet mobilny dla klientów indywidualnych mieściły się w lutym 2018 r. w przedziale od 20,82 zł do 89,91 zł. Za 1 GB danych użytkownicy płacili od 0,08 zł do 2,08 zł. W porównaniu do 2014 r. nastąpił spadek cen we wszystkich kategoriach limitów danych. Największa różnica była widoczna w przypadku internetu mobilnego z limitem od 50 GB do 100 GB, gdzie średnia stawka za usługę spadła z 95,56 zł do 59,64 zł.

Analiza cen została wykonana przez Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE, natomiast badanie konsumenckie, na które powołujemy się w analizie zostało przygotowane przez konsorcjum DANAE Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami analiz.

Pliki do pobrania