Aktualne konsultacje publiczne BEREC

Aktualne konsultacje publiczne BEREC

16 czerwca 2020 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne 3 dokumentów przygotowywanych przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

Konsultacje są normalnym etapem prac BEREC przed przyjęciem dokumentu i służą lepszemu odzwierciedleniu oczekiwań i obaw graczy rynkowych, których mogą dotyczyć dane regulacje. 

Konsultacje otwarte są dla wszystkich interesariuszy i potrwają od 1,5 do prawie 3 miesięcy. Obecnie dotyczą następujących prac:

1)    Projekt wytycznych BEREC wspierających spójne stosowanie kryteriów oceny współinwestycji w elementy sieci o bardzo dużej przepustowości (art. 76 EKŁE) (okres konsultacji: od 16.06.2020 do 4.09.2020),
2)    Przewodnik po radarze 5G BEREC oraz interaktywny radar (okres konsultacji: od 16.06.2020 do 31.07.2020),
3)    Projekt wytycznych BEREC dotyczących spójnego stosowania art. 61 ust.3 EKŁE (okres konsultacji: od 16.06.2020 do 31.07.2020).

Projekty dokumentów oraz instrukcje zgłaszania uwag dostępne są na stronie BEREC pod adresem https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/

Zachęcamy zainteresowane strony do przekazywania swoich uwag BEREC.